Обратно към новините

Бисофт ЕООД Публикация

4.8.2016 г.

„БИСОФТ“ ЕООД изразява своята благодарност на Районен съд – гр. Раднево за получената референция относно „Комуникационен модул“ на софтуерна система „Служебни защити“, в която съдът описва удовлетворението си от съвместната работа с екипа на компанията.
Референция - тук