like

Софтуер

За нас всяка организация е уникална единица, както и нейните потребности и проблеми. Затова отделяме специално внимание на всичко и на всеки клиент и партньор.

виж повече

Системно администриране

Бисофт разработва надеждни Уеб базирани приложения, които използват Интернет и свързаните с него технологии.

виж повече

Уеб базирани приложения

Съвременният уебсайт е средство за комуникация с настоящите и бъдещите клиенти на всяка компания. Той е важна част от фирмената идентичност и е първият източник на информация, до който Вашите бъдещи клиенти имат достъп.

виж повече

Уеб дизайн

Съвременният уебсайт е средство за комуникация с настоящите и бъдещите клиенти на всяка компания. Той е важна част от фирмената идентичност и е първият източник на информация, до който Вашите бъдещи клиенти имат достъп.

виж повече
home office

Домашен офис

"БИСОФТ" ЕООД може да Ви осигури възможност да работите у дома, също наричан "домашен офис", този начин на работа осигурява комфорт и сигурност в случай на извънредност, продължителни пътувания, лошо време или неспособност да сте на работното място

виж повече
home office

Уеб хостинг

Уеб хостинга позволява достъпа на приложения и файлове през интернет, това може да са сайтове, приложения, документи

виж повече
SAK 2020
MAT MED
Фрут корект
SatelBG
"ЙОТА" ООД
Портал на адвокат Райна Аврамова
Районен съд Пловдив
Адвокатска колегия Търговище
Адвокатска колегия Пловдив
Адвокатска колегия Шумен
Адвокатска колегия София
Адвокатска колегия Варна
Bimis Bg
Data-Corp.bg
10.10.2023

    „БИСОФТ“ ЕООД Ви уведомява, че на 10.10.2023 год. бе констатиран срив в системата, обслужваща дейността на адвокатската колегия, поради изтичане валидността на сертификатите за сигурност. Същите следва да се заплащат от адвокатската колегия в 7-мо дневен срок преди датата, на която изтича тяхната валидност.

 

    Именно поради несвоевременното изпълнение на това задължение от страна на адвокатската колегия, е настъпил срив в системите, въпреки отправеното писмено от „БИСОФТ“ ЕООД до адвокатската колегия, своевременно предупреждение за дължимото плащане, преди датата на изтичане валидността на сертификатите за сигурност. 

 

   „БИСОФТ“ ЕООД беше принудено да организира пълния ресурс, за да може да възстанови нормалната работа, с оглед минимизиране създалото се неудобство за адвокатите на САК, което продължи само 8 часа на 10.10.2023 г. 

 

      Отношенията между „БИСОФТ“ ЕООД и САК в тази връзка се уреждат от сключен между страните Договор.

 

   „БИСОФТ“ ЕООД изказва своето съжаление за създалия се дискомфорт, дължащ се на немарливо и незаинтересовано отношение на Адвокатския съвет на Софийска адвокатска колегия при и по повод изпълнение на поетите договорни задължения.

виж повече
09.10.2023

       Ние, от „БИСОФТ“ ЕООД,  като водещ разработчик на иновативни решения в областта на информационните технологии, представяме своята последна иновация - "Digital Sign Solution".

       Тази интегрирана и мощна платформа предоставя на потребителите бърз, лесен и сигурен начин за електронно подписване на важни електронни документи.

       Интуитивният интерфейс прави процеса на електронно подписване достъпен, дори за потребители без технически познания.

       Системата позволява на множество потребители да подписват различни документи, което е идеално за работа с голям обем файлове.

       Същественото е обмяна на подписани документи между системи, което прави технологичното решение привлекателно за интеграция в софтуерни системи на различни организации.

 

       "Digital Sign Solution" осигурява надеждна защита на данните и подписите, като използва съвременни методи за криптиране и киберсигурност.

       Системата "Digital Sign Solution" е интегрирана в софтуерна система „БИМИС“ / https://www.bimis.bg / разработена от фирма „СТОНИСОФТ“ ЕООД, които първи направи стъпка напред в иновативните решения за подобряване на технологичното решение за своите клиенти.

 

Благодарим за гласуваното доверие.

 

виж повече
18.09.2023

            „БИСОФТ“ ЕООД уведомява всички адвокати - членове на Осигурителна каса „АДВОКАТ“ при Адвокатска колегия – гр. София, че поради неплащане от страна на ОК „АДВОКАТ“ на задълженията си по сключен с „БИСОФТ“ ЕООД, Договор №42/07.11.2008 год. за абонамент и поддържка на софтуерна система „BARKEEPER“ за управление на дейността в Осигурителна каса „АДВОКАТ“ при Адвокатска колегия – гр. София, за периода м.10.2020 год. – 11.09.2023 год., считано от 07.00 часа на 12.09.2023 год. „БИСОФТ“ ЕООД преустанови правото на ОК „АДВОКАТ“ да ползва системата. Сумите за процесния период са предмет на две висящи съдебни производства.

            С оглед обстоятелството, че чрез горепосочената система се заплащат от адвокатите – членове на ОК „АДВОКАТ“ при АК-София, осигурителни вноски към НАП и членски внос към касата, при възникнали въпроси относно това обстоятелство следва да се обръщате към ОК „АДВОКАТ“.

           

            „БИСОФТ“ ЕООД изказва искреното си желание за нормализиране на отношенията с Осигурителна каса „АДВОКАТ“ при Адвокатска колегия – гр. София, с оглед интереса на всички адвокати – членове на касата.

виж повече

НАШАТА СТАТИСТИКА

Projects
Решени задачи
Posts
Качени постове
Happy users
Щастливи клиенти
Coffee
Чаши кафе