like

Софтуер

За нас всяка организация е уникална единица, както и нейните потребности и проблеми. Затова отделяме специално внимание на всичко и на всеки клиент и партньор.

виж повече

Системно администриране

Бисофт разработва надеждни Уеб базирани приложения, които използват Интернет и свързаните с него технологии.

виж повече

Уеб базирани приложения

Съвременният уебсайт е средство за комуникация с настоящите и бъдещите клиенти на всяка компания. Той е важна част от фирмената идентичност и е първият източник на информация, до който Вашите бъдещи клиенти имат достъп.

виж повече

Уеб дизайн

Съвременният уебсайт е средство за комуникация с настоящите и бъдещите клиенти на всяка компания. Той е важна част от фирмената идентичност и е първият източник на информация, до който Вашите бъдещи клиенти имат достъп.

виж повече
home office

Домашен офис

"БИСОФТ" ЕООД може да Ви осигури възможност да работите у дома, също наричан "домашен офис", този начин на работа осигурява комфорт и сигурност в случай на извънредност, продължителни пътувания, лошо време или неспособност да сте на работното място

виж повече
home office

Уеб хостинг

Уеб хостинга позволява достъпа на приложения и файлове през интернет, това може да са сайтове, приложения, документи

виж повече
SAK 2020
MAT MED
Фрут корект
SatelBG
"ЙОТА" ООД
Портал на адвокат Райна Аврамова
Районен съд Пловдив
Адвокатска колегия Търговище
Адвокатска колегия Пловдив
Адвокатска колегия Шумен
Адвокатска колегия София
Адвокатска колегия Варна
Bimis Bg
Data-Corp.bg
02.08.2021

     Фирма „БИСОФТ“ ЕООД е фирма, която е специализирана както в разработка и внедряване на бизнес софтуерни решения , така и в консултиране и съдействие за  подобряване и усъвършенстване на вече съществуващи софтуерни системи с цел по – широко  и по – добро представяне на пазара на вече наличните услуги. Именно тази опция беше използвана от компанията „ЛИГЪЛ ТРЕК“ АД с предмет на дейност компютърно програмиране, консултации и продажби. Екипът от експерти на  „БИСОФТ“ ЕООД изключително успешно се ангажира с процеса на оптимизация на интернет услуги за фирма „ЛИГЪЛ ТРЕК“ АД  с наименование на интернет област ligaltrek.com”.

     Във връзка с изпълнение на основните принципи за електронна пощенска комуникация при компанията бяха извършени следните действия:  модификация на интернет зона ligaltrek.com”,  създаване на електронни пощи във връзка със софтуерна система ligaltrek.com”, както и предоставяне  идеология за изпращане на електронна поща от софтуерните системи, разработени от „ЛИГЪЛ ТРЕК“ АД.

виж повече
02.08.2021

      Поредния успешно изпълнен проект, който фирма „Бисофт“ ЕООД има честта  да представи на Вашето внимание е за интеграция на служебни персонални електронни пощи за фирма „Респект Консулт“ ООД,  с основна дейност правни услуги в областта на инвестициите, недвижимите имоти, търговското и данъчно право.

    Във време, в което темата за защитата на данни / в частност личните данни / и безопасността в интернет пространството,  е изключително актуална, при изпълнението на проекта бяха спазени стандарти за киберсигурност  и за гарантиране поверителността на пренасяната информация и гаранция за същата. Бяха инструктирани потребителите за безопасен начин на работа със служебните електронни пощи.

    Високото ниво на сигурност позволява да вървите уверени в бъдещето!

виж повече
28.07.2021

„БИСОФТ“ ЕООД създаде и пусна в експлоатация уникален по рода си софтуерен продукт с наименование “ERP KAM919” за фирма „КАМ-919“ ООД - предприятие, чиято основна  дейност е свързана с производството на транспортни опаковки от велпапе с разнообразен дизайн и различна функционалност. Така след близо двугодишна усърдна и всеотдайна работа, както и благодарение на професионализма и експертността на екипа на „БИСОФТ“  ЕООД, компанията вече разполага с единна  иновативна и ефективно работеща система, с която се пести време, финанси и ресурс.

            С пожелание все така да се запази успешното сътрудничество между „КАМ -919“ ООД и „БИСОФТ“ ЕООД, следвайки пътя  на модернизацията,   на постоянния стремеж към усвояване и внедряване на новостите и съвременните достижения и възможности в IT сферата, както и за реализиране на нови смели бъдещи проекти !

виж повече

НАШАТА СТАТИСТИКА

Projects
Решени задачи
Posts
Качени постове
Happy users
Щастливи клиенти
Coffee
Чаши кафе