like

Софтуер

За нас всяка организация е уникална единица, както и нейните потребности и проблеми. Затова отделяме специално внимание на всичко и на всеки клиент и партньор.

виж повече

Системно администриране

Бисофт разработва надеждни Уеб базирани приложения, които използват Интернет и свързаните с него технологии.

виж повече

Уеб базирани приложения

Съвременният уебсайт е средство за комуникация с настоящите и бъдещите клиенти на всяка компания. Той е важна част от фирмената идентичност и е първият източник на информация, до който Вашите бъдещи клиенти имат достъп.

виж повече

Уеб дизайн

Съвременният уебсайт е средство за комуникация с настоящите и бъдещите клиенти на всяка компания. Той е важна част от фирмената идентичност и е първият източник на информация, до който Вашите бъдещи клиенти имат достъп.

виж повече
home office

Домашен офис

"БИСОФТ" ЕООД може да Ви осигури възможност да работите у дома, също наричан "домашен офис", този начин на работа осигурява комфорт и сигурност в случай на извънредност, продължителни пътувания, лошо време или неспособност да сте на работното място

виж повече
home office

Уеб хостинг

Уеб хостинга позволява достъпа на приложения и файлове през интернет, това може да са сайтове, приложения, документи

виж повече
SAK 2020
MAT MED
Фрут корект
SatelBG
"ЙОТА" ООД
Портал на адвокат Райна Аврамова
Районен съд Пловдив
Адвокатска колегия Търговище
Адвокатска колегия Пловдив
Адвокатска колегия Шумен
Адвокатска колегия София
Адвокатска колегия Варна
Bimis Bg
Data-Corp.bg
18.09.2023

            „БИСОФТ“ ЕООД уведомява всички адвокати - членове на Осигурителна каса „АДВОКАТ“ при Адвокатска колегия – гр. София, че поради неплащане от страна на ОК „АДВОКАТ“ на задълженията си по сключен с „БИСОФТ“ ЕООД, Договор №42/07.11.2008 год. за абонамент и поддържка на софтуерна система „BARKEEPER“ за управление на дейността в Осигурителна каса „АДВОКАТ“ при Адвокатска колегия – гр. София, за периода м.10.2020 год. – 11.09.2023 год., считано от 07.00 часа на 12.09.2023 год. „БИСОФТ“ ЕООД преустанови правото на ОК „АДВОКАТ“ да ползва системата. Сумите за процесния период са предмет на две висящи съдебни производства.

            С оглед обстоятелството, че чрез горепосочената система се заплащат от адвокатите – членове на ОК „АДВОКАТ“ при АК-София, осигурителни вноски към НАП и членски внос към касата, при възникнали въпроси относно това обстоятелство следва да се обръщате към ОК „АДВОКАТ“.

           

            „БИСОФТ“ ЕООД изказва искреното си желание за нормализиране на отношенията с Осигурителна каса „АДВОКАТ“ при Адвокатска колегия – гр. София, с оглед интереса на всички адвокати – членове на касата.

виж повече
12.09.2023

    „БИСОФТ“ ЕООД уведомява всички адвокати – членове на Адвокатска колегия - гр. София, както и членове на ОК "АДВОКАТ" София, че софтуерните системи за заплащане на задължения от  адвокатите са спрени, считано от 12.09.2023год., поради спорове със Съвета на АК – гр. София относно авторско право във връзка със статия в Lex News публикувана на 08.09.2023 год. със заглавие:  „Софийската адвокатска колегия с нова система за плащания на задължения“.

 

https://news.lex.bg/%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/

 

    На 11.09.2023 г. "БИСОФТ" ЕООД депозира уведомление в САК, в което ясно уведомява за спирането на системите до изясняване на създалата се ситуация!

    При възникване на въпроси в тази връзка, следва да се обръщате към Ръководството на Адвокатска колегия - гр. София и Ръководството на ОК "АДВОКАТ" София!

виж повече
11.08.2023

    В сърцето на технологичната еволюция и иновациите, HP PROLIANT DL380 GEN9 се появява като водещо решение за модерните бизнес предизвикателства. С радост обявяваме успешната доставка и монтаж на тази напреднала сървърна компютърна система в „СТОНИСОФТ“ ЕООД , като с това отваряме вратите към по-голяма ефективност, сигурност и иновации.

   HP PROLIANT DL380 GEN9 е сред водещите модели на HP в областта на сървърните решения и се отличава с изключителна производителност. С новото поколение GEN9, тази сървърна система предлага по-мощни процесори, подобрена памет и оптимизирани възможности за съхранение на данни, което го прави идеален за съвременните бизнес нужди.

   Сигурността в онлайн пространството е ключов аспект за всяка компания и организация. HP PROLIANT DL380 GEN9 е с усъвършенствани механизми за защита на данни, както и с опции за криптиране и автентикация, които подобряват сигурността на важната информация.

   Доставката и монтажът на HP PROLIANT DL380 GEN9 са извършени от опитните професионалисти на „БИСОФТ“ ЕООД, гарантиращи, че сървърът е инсталиран и настроен съгласно най-високите стандарти и изисквания. Той представлява не просто техническо решение, а инвестиция в бъдещето на „СТОНИСОФТ“ ЕООД. С HP PROLIANT DL380 GEN9 получават инфраструктура, която е готова да се справи с бъдещите иновации на организацията, като осигурява надеждна и сигурна инфраструктура за дигиталната ера.

 

виж повече

НАШАТА СТАТИСТИКА

Projects
Решени задачи
Posts
Качени постове
Happy users
Щастливи клиенти
Coffee
Чаши кафе