Транспортико

Транспортико

Система за спедиторска посредническа дейност.Транспортната борса, която функционира като специализиран корпоративен сайт, предоставя услуги с търговски и професионални цели за фирми в България и цяла Европа. Системата предлага решения за транспортни, спедиторски и търговски фирми, като поддържа висока конфиденциалност, улеснява тяхната работа и гарантира за сигурността както на товарите,така и на камионите. За повече информация на http://www.transportiko.com.

ОЩЕ ЗА Транспортико:

Транспортико.com е уебсайт, който Ви предоставя онлайн платформа, в която Вие сте главните действащи лица. Транспортна борса, на която се срещат производители, търговци, транспортни фирми и фирми занимаващи се със спедиция. След регистрация, имате възможност да обявявате товарите или камионите си, или да разглеждате офертите, заедно с информацията за фирмите, които публикуват тези товари и камиони. Това дава възможност на фирмите, които се нуждаят от транспорт за своите товари или разполагат с налични камиони, за търсене и сравнение между хиляди превозвачи и видове товари, за да се постигне най-добрата цена на разположение на световния пазар. Така ще може да работите само с избрани от Вас партньори, чиито условия Ви устройват в най-голяма степен.


ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

Транспортната борса Транспортико предоставя следните услуги:

- всякаква информация за транспортни и други услуги с търговска и професионална цел, като: обяви, оферти, запитване и реклами от/до/за ползватели на системата;

- обща и конкретна информация за международни, национални и регионални закони, правила и разпоредби, специализирана и друга информация, свързани с предоставяни услуги от доставчика, ползватели и трети лица;

- обработка и събиране на информация във връзка със съобщения, възникнали транспортни и финансови инциденти (неизпълнения на сключени сделки и др.) и съдействие при уреждането на възникналите спорни отношения.

РЕГИСТРАЦИЯ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ

За достъпа и ползването на УЕБ САЙТА е необходимо да разполагате с някои от следните технически средства: компютър с легален софтуер, смартфон, модем и/или други технически средства, и с интернетдостъп.

- достъп до оферти за товари и камиони всеки ден;

- коректност от наша страна;

- имате възможност за добавяне на неограничен брой потребители към фирмата си;

- незабавна комуникация между различните партньори;

- възможност да обявявате платежни или транспортни инциденти към некоректните фирми;

- архивиране на публикуваните оферти, така че винаги може да се провери дали един товар или курс на камион е бил реален;

- възможност за проследяване на маршрутите на обявените товари и камиони;

- възможност чрез търсачките на системата за бързо и лесно търсене по различни параметри;

- от профила на фирмите може да получите подробна информация за фирмената характеристика на съответната фирма;

- администраторът си запазва правото да спре достъпа на някоя фирма, ако сметне, че тя злоупотребява с правата си или към нея има предявени инциденти.