like

Софтуер

За нас всяка организация е уникална единица, както и нейните потребности и проблеми. Затова отделяме специално внимание на всичко и на всеки клиент и партньор.

виж повече

Системно администриране

Бисофт разработва надеждни Уеб базирани приложения, които използват Интернет и свързаните с него технологии.

виж повече

Уеб базирани приложения

Съвременният уебсайт е средство за комуникация с настоящите и бъдещите клиенти на всяка компания. Той е важна част от фирмената идентичност и е първият източник на информация, до който Вашите бъдещи клиенти имат достъп.

виж повече

Уеб дизайн

Съвременният уебсайт е средство за комуникация с настоящите и бъдещите клиенти на всяка компания. Той е важна част от фирмената идентичност и е първият източник на информация, до който Вашите бъдещи клиенти имат достъп.

виж повече
home office

Домашен офис

"БИСОФТ" ЕООД може да Ви осигури възможност да работите у дома, също наричан "домашен офис", този начин на работа осигурява комфорт и сигурност в случай на извънредност, продължителни пътувания, лошо време или неспособност да сте на работното място

виж повече
home office

Уеб хостинг

Уеб хостинга позволява достъпа на приложения и файлове през интернет, това може да са сайтове, приложения, документи

виж повече
SAK 2020
MAT MED
Фрут корект
SatelBG
"ЙОТА" ООД
Портал на адвокат Райна Аврамова
Районен съд Пловдив
Адвокатска колегия Търговище
Адвокатска колегия Пловдив
Адвокатска колегия Шумен
Адвокатска колегия София
Адвокатска колегия Варна
Bimis Bg
Data-Corp.bg
16.04.2024

   Адвокатска колегия - Пловдив е автономна организация, която обединява всички адвокати в съдебен район Пловдив, регистрирани в нея съгласно законодателството на Република България и упражняващи своята професионална дейност.

      Съвместното сътрудничество между Адвокатска колегия – гр. Пловдив и „БИСОФТ“ ЕООД продължава вече повече от 15 год. Въз основа на това партньорство имаме удоволствието да Ви представим още един успешно реализиран проект.

     През месец март 2024г., за нуждите на Адвокатска Колегия – гр. Пловдив, бе завършена инициатива по обновяване и модернизиране на компютърните системи. Всеки етап беше изпълнен със специално внимание към детайлите, за да гарантираме плавен преход и минимални прекъсвания в работата на служители.

      Новите компютърни системи на марката Intel са последен писък на технологиите в компактен вид. Те притежават най - ново поколение процесори Intel® Core™ i7. Това  значително ще се подобри ефективността и сигурността на работата, като е  осигурен по-бърз и надежден достъп до информацията и ресурсите, необходими за ежедневната дейност в колегията.

       Инсталираните компютърни системи в АК Пловдив са с допълнително вградени технологии за защита на данните и поверителността на потребителите, давайки спокойствие и сигурност при използването им.

      „БИСОФТ“ ЕООД изказва благодарност на Адвокатска Колегия – гр. Пловдив за доверието и възможността да бъде част от технологичното им развитие.

       С така реализирания проект Адвокатска колегия – гр. Пловдив е технологичен лидер сред останалите адвокатски колегии в Република България.

виж повече
03.04.2024

     ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР д-р СТАНКОВ направи ключова стъпка за модернизацията и оптимизацията на информационната си инфраструктура.

     Професионалистите от денталният център, под егидата на д-р Венцислав Станков и д-р Мария Панекова, се довериха за пореден път на експертите от  „БИСОФТ“ ЕООД.

     Съвместно бе осъществена реализацията на един изключително значим проект, именно защото знаем, че това не е просто задача за поддръжка, а е стратегическа и важна стъпка за сигурността, ефективността и непрекъснатостта на работата на информационна и комуникационна инфраструктура в Дентален център д-р Станков.

    Проектът включваше обновяване на хардуерните и софтуерните компоненти на сървърите, оптимизация на мрежовите настройки, както и настройка на по - надеждни мерки за сигурност. В съществуващата сървърна система бяха интегрирани професионални високопроизводителни устройства за съхранение на данни, предназначени да осигурят бърза и надеждна работа за различни компютърни системи.

     Центъра разполага с над 40TB дисков капацитет обезпечаващ напълно нуждите, оформен по подходящ начин, за да гарантира бъдещето на данните.

     Актуализирането на масива от данни на сървърна конфигурация е непрекъснат процес, който изисква внимание и дисциплина. През всеки един от етапите на проекта бяха проведени множество различни функционални тестове, тестове за производителност и тестове за сигурност.

     След успешното приключване на проекта, ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР д-р СТАНКОВ се насочва към бъдещи предизвикателства и възможности, готови да се адаптират към бързо променящата се технологична среда.

 

     ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР д-р СТАНКОВ са новатори и разполагат с най-добрите технологии за обработване и обезпечаване на дигиталната информация.

 

    Ние, от „БИСОФТ“ ЕООД, се ангажираме постоянно да следим новите технологии и методи в сферата на информационните технологии, като по този начин ще продължаваме успешно да гарантираме сигурност, ефективност и непрекъснатост на работата на нашите контрагенти.

виж повече
19.02.2024

П У Б Л И Ч Н А    П О З И Ц И Я

във връзка с

Незаконосъобразни действия на ръководството

на

Софийска Адвокатска Колегия

и специално от Председателя, адв. Стефан Марчев

 

     „БИСОФТ“ ЕООД уведомява всички адвокати - членове на Адвокатска колегия – гр. София, вписани в ОК „АДВОКАТ“ при САК, че с встъпването през 2021 год. на САС САК с адв. Стефан Марчев – Председател, е стартиран процес на дестабилизация на ОК „АДВОКАТ“ целящ нейното закриване.

 

виж повече

НАШАТА СТАТИСТИКА

Projects
Решени задачи
Posts
Качени постове
Happy users
Щастливи клиенти
Coffee
Чаши кафе