Сертификация

    „БИСОФТ“ ЕООД успешно внедри и защити интегрирана система по управление спрямо изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015 , ISO 27001:2013 , ISO 20000-1:2018 , като с това си действие , организацията доказа, че е налице ефективно действаща система за управление, която предоставя продукти и услуги, ориентирани към качеството и отговаря на регулаторните и клиентските изисквания.

    Придобиването на международния сертификат по качество ISO 9001 за организацията означава успешна регистрация на дружеството в регистъра на международно акредитираните фирми, доказан процес за постигане на качество на услугата, като са взети в предвид изискванията на клиента, инфраструктурата, дизайна и развитието на технологиите.
    Международно признатия сертификат ISO 27001, придобит от организацията чрез успешно внедрена и поддържана система за управление на информационната сигурност, реализира способността на „БИСОФТ“ да управлява ефективно рисковете на информационната сигурност.

    С внедряването на система за управление на услугите по ISO 20000-1 , „БИСОФТ“ осигурява ясно разписани процеси относно комуникацията в структурата, задачи и отговорности в цялата организация.
    Открива и идентифицира проблематиките навреме, с цел предприемане на стъпки в посока избягване на повтарящи се грешки в бъдеще.

Сертифицирането по изискванията на стандарта ISO 20000-1:2018, даде възможност компанията ни да подобри репутацията си , като я издигна до водещи позиции пред нашите конкуренти.