TIMESHEETПредимства:
Благодарение на софтуерната системата се извършва ежедневен контрол върху спазване на графиците, работното време и присъствие на служителите/ работниците. Софтуерът дава възможност за заснемане на служителя/ работника чрез web камера в момента на отразяване на начало или съответно край на работното му време и съхраняване на изображенията. Системата предлага възможността служителя/ работника да се идентифицира чрез баркод четец.

Възможности:
Софтуерната система осигурява отчитане на работното време, създаване на различни справки за присъствие, изчисляване на отработеното време, закъснения и извънреден труд на служителите/ работниците.

Описание:
Софтуерната системата предлага следните основни възможности, в съответствие с нивото на достъп:

  • Ниво на достъп „Администратор”
1. Създаване на потребители с достъп до служебната информация за служителите/ работниците.
2. Въвеждане на служителите/ работниците – съхраняване на информация за служителите/ работниците, задаване на уникален номер на служител/ работник (баркод) за идентификация на същия в софтуерната система.
3. Извеждане на справки за периоди на работа на служителите/ работниците, за изработени часове служителите/ работниците, общо изработено време за всички служители/ работници.

  • Ниво на достъп „Служител/Работник”
1. Идентификация на служителя/ работника в софтуерната система чрез въвеждането на личния баркод чрез баркод четец, ако няма наличен такъв се използва клавиатурата.
2. При идентификация на служителя/ работника софтуерната системата предлага възможност за връзка с web камера. В момента, в който даден служител/ работник се идентифицира в системата, се заснема, ако има налична web камера, и изображението се добавя към данните за регистрацията.
3. В софтуерната система е необходимо служителя/ работника да отбележи първо начало на работния ден, а след това и край. Не се допуска отбелязване на начало на работния ден, ако не е прекратен предходния. След изминали 24 часа от началото на работния ден, служителят/ работникът не може сам да прекрати смяната си – за тази цел трябва да се обърне към администратора на системата.