Правна помощ

Страница 2 of 2
27.06.2011

БИСОФТ ЕООД разработи модул към съществуващата система "СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ" и "ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ" чрез, който всеки адвокат има възможността да получи информация кога, колко, какви и по кой отчет възнаграждения по ЗПП, са му определени и изплатени от НБПП.

15.05.2010

В периода 10 - 14.05.2010 БИСОФТ ЕООД участва в семинар на НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩсвързан с техническата страна по изпълнението и прилагането на закона за правната помощ, където се срещна с представители на всички адвокатски колегии от страната.

30.12.2009

БИСОФТ ЕООД подписа договор за дарение на специализиран софтуер за нуждите на НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ и за цялостна поддръжка на информационни технологии на Национално бюро за правна помощ.

16.12.2007

БИСОФТ ЕООД започна сътрудничество с Адвокатска колегия - Добрич относно специализиран софтуер за Служебни защити по ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ( ЗПП ) Адвокатска колегия - Добрич

Страница 2 of 2