Правна помощ

Страница 1 of 2
03.12.2018

Има едно Национално бюро за правна помощ към Министерство на правосъдието. Функцията му по дефиниция е общополезна - най-важната, осигурява служебни адвокати за лица, които не могат да си позволят платена защита. С дарение за 10 години софтуерната фирма "Бисофт" ЕООД, предоставя собствения си продукт за ползване. Поради лични или други причини началничката на НБПП прекратява ползването на продукта на "Бисофт"ЕООД. Това става през 2014г. Възлага на друга фирма да поддържа системата. Впрочем същата система, тази на "Бисофт"ЕООД, работи с нов актуален договор от 2018г. във ВКС. КАК ДЪРЖАВАТА ОТКРАДНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, четете цялата статия тук.

12.10.2018

На 01.10.2018 година, „БИСОФТ“ЕООД и ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД сключиха СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НЕИЗКЛЮЧИТЕЛНО И СРОЧНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНА СИСТЕМА „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ“ модул „Инстанции“, за обслужване на служебните защити по Закона за правната помощ /ЗПП/. 

Интеграцията на модула във ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД е гаранция за законосъобразността и функционалността относно механизма на правната помощ на разработената от “БИСОФТ“ софтуерна система.

СОФТУЕРНА СИСТЕМА „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ“ модул „Инстанции“ осигурява преноса/обмена на информация между интегриралите го адвокатски съвети и ВКС, като по този начин се подпомага и дейността на НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ в съответствие със ЗПП.

 „БИСОФТ” ЕООД е създал уникалните софтуерни системи  „ПРАВНА ПОМОЩ” и „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ”, съобразно правомощията на адвокатските съвети и на Националното бюро за правна помощ на Република България, определени в Закона за правната помощ, и съобразно въведените ред и условия в посочения закон за предоставянето на правна помощ /процесуална, вътрешна/.

01.10.2018

На Вашето внимание представяме: „Борисов се тика в ООН за Правата на човека, а вижте какво става в България: Удари под кръста и вътре в „право“- съдната ни система. Как Националното бюро по правна помощ открадна авторско право и даде на дисциплинарен съд адвокатката на ограбените…..!!!! Може ли да се очаква обективно решение на спора, при това положение?“, четете тук.

27.02.2018

На 21.02.2018г. , инж. Димитър Андреев, гостува в предаването „Резонанс“ с водещ Васко Мавриков,  телевизия „ЕВРОКОМ“, с тема: „Ще има ли осъден за кражба на интелектуална собственост ?“ - https://youtu.be/n7EIGslcEf8 . Авторското право на софтуерна /информационна/ система за отчитане на правната помощ по електронен път по ЗПП, с автор е на „БИСОФТ“ ЕООД, като в тази връзка е налице спор по ЗАПСП пред СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО, 1-12 с-в гр.д.№11854/2015 год. насрочено за 10.05.2018 г. с ответници Министерство на Правосъдието и НБПП при участието на третото лице-помагач „ДУЕЪР“ ООД.

В началото на 2010 г. с договор БИСОФТ ЕООД дари за ползване на НБПП собствената си софтеурна ситема за отчитане на правната помощ по електронен път. От тогава до края на 2014 г. тази софтуерна система е надграждана през годините с цел нейното усъвършенстване в услуга на свойте потребители – НБПП и адвокатите в страна предоставящи безплатна правна помощ по ЗПП. В края на 2014 г. след многократни опити за получване на ДЕКЛАРАЦИЯ за КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ от председателя на НБПП Елена Чернева-Маркова, с оглед защита на самата софтуерна система и отказа от страна на НБПП да подпише такава декларация доведе до въвеждане на общи услови, които единствено защитават авторството на системата и в никакъв случай не променят нито въвеждат нови клаузи по договора за ДАРЕНИЕ. Тези общи условия трябваше да бъдат потвърдени от всеки един служителн от НБПП работещ със софтуерната система с натискане на клавиш „ПРИЕМАМ“ и да пристъпи към ползването на софтуерната система.

Вместо това по устни разпореждания на председателя Елена Чернева-Маркова служителите спряха да ползват системата !

Една единствена служителка Ива Иванова е потвърдила общите условия, което на практика и дава право на ползване на софтуерната система / по думите на свидетеля Венков,  служител от "Парафлоу комуникейшънс" /.

Интересен е въпроса, защо държавен орган, който се разпорежда с бюджетни средства на министерството на правосъдието се отказва от използване на ДАРЕН БЕЗВЪЗМЕЗДНО  / БЕЗПЛАТНО / софтуерен продукт и вместо това по собствена инициатива сключва договор с фирма „ДУЕЪР“ ООД за ползване на платен софтуерен продукт за отчитане на правната помощ по електронен път, който продукт е един единствен и авторството върху него принадлежи на „БИСОФТ“ ЕООД ?

19.02.2018

Адвокати, регистрирани в регистъра на НБПП за правна помощ с настоящото Ви уведомявам,че СГС прие експертиза  съгласно,  която НБПП работи със софтуерна система "ПРАВНА ПОМОЩ", която е копирана от системата на “БИСОФТ”ЕООД -“Правна помощ”,  вследствие на което НБПП вероятно ще трябва в кратко време да премине към ръчна обработка на постъпилите отчети от адвокати регистрирани в Националния регистър за правна помощ.Това от своя страна ще доведе до забавяне на обработката на Отчетите и плащанията по тях. Неприятно за Вас адвокатите, но нека се опитаме да помислим кой позволи това? Кой от органите на българската адвокатура помисли за това?

Тъжно, много ..., АДВОКАТИ, моля, да вземете отношение ! Това е важно за адвокатурите в страната..., поредна гавра с АДВОКАТИЕ, регистрирани по ЗПП..., а защо го допуснахте ...,!!? Нямате ли органи, които да помислят за Вас, вместо да са слугинаж на Председателя на НБПП-адв.Чернева-Маркова.

Мисля, че тя трябва да работи за Вас, адвоктите - финансирането им от МП не е повод за затрудняване на работата Ви, нали?

07.01.2015

СЪОБЩЕНИЕ НА „БИСОФТ” ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ОТ 24.11.2014г., ПУБЛИКУВАНО НА САЙТА НА НБПП В 12.49ч. НА 24.11.2014г.

Почитаеми служебни защитници, 

„Бисофт” ЕООД изразява пълното си несъгласие със съобщението на НБПП, публикувано на сайта на НБПП на 24.11.2014г. в 12.49 часа.

„Бисофт” ЕООД оспорва твърденията на НБПП в посоченото съобщение като неверни.

„Бисофт” ЕООД е създател, автор и собственик на софтуерна система „Правна помощ” /СС „ПП”/, и лицето, което осъществява софтуерната поддръжка на системата, и в упражнение на правата си, за да защити СС „ПП” от неправомерни правни и фактически действия и бездействия презентира на 17.10.2014г. „Общи условия за ползване” на СС „ПП” /ОУП на СС „ПП”/.

ОУП на СС „ПП” са интегрирани и имплементирани в самата система, те са нейно технологично и функционално подобрение, и целят превенция, протекция и защити на самата СС”ПП”, на НБПП /БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ПОЛЗВАТЕЛ/ и на „БИСОФТ” ЕООД /СОБСТВЕНИК–СЪЗДАТЕЛ–АВТОР/. Те са законосъобразни и договорносъобразни, съобразени с императивните и повелителните разпоредби от националното и международното законодателство, и не представляват изменение на договорености между НБПП и „Бисофт” ЕООД, нито пък са предложение за изменение на тези договорености. Те са интегритет и имплемент на основния и компилиран програмен код на СС”ПП”, и са осъществени от собственика–автор–създател.

Поради това ОУП на СС „ПП” не са нови неравноправни клаузи, нито пък са ултимативни, затрудняващи, изменящи, недопустими и противоречащи на никакви разпоредби и практики, а са нарочно и привидно квалифицирани така от НБПП и председателя му г-жа Чернева-Маркова.

ОУП НА СС „ПП” СА НЕПРИЕМЛИВИ САМО ЗА ТОЗИ, КОЙТО ИСКА ДА СЕ РАЗПОРЕДИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФАКТИЧЕСКИ С ПРОГРАМНИТЕ ФАЙЛОВЕ ОТ КОДЪТ НА СС „ПП” НЕПРАВОМЕРНО, И ДА НАРУШИ ПРАВАТА НА „БИСОФТ” ЕООД, КАКТО И ЗА ЛИЦАТА, КОИТО НЯМАТ РЕАЛНА ЮРИДИЧЕСКА ПРАКТИКА ИЛИ ПЪК СА НЕПОЧТЕНИ И ПРЕСЛЕДВАЩИ СКРИТИ ЦЕЛИ.

НБПП, и служителите на НБПП по разпореждане на председателката на НБПП г-жа Чернева-Маркова не потвърждават функционално ОУП на СС”ПП” НАРОЧНО, и отказват да работят със СС”ПП”, въпреки собственото вътрешно противоречиво решение номер 132/28.10.2014 г. на НБПП.

НБПП СЪЗДАВА ПОГРЕШНО И ПРИВИДНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗА ЗАТРУДНЕНИЯ, ДОКАТО И КАТО Г-ЖА ЧЕРНЕВА-МАРКОВА УГОВАРЯ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ДА РАЗРАБОТИ СВОЯ СОФТУЕРНА СИСТЕМА НА 17.10.2014Г., А МЕЖДУВРЕМЕННО НБПП ДОПУСКА ТРЕТО ЛИЦЕ ДО СС „ПП”, ЗА ДА МОЖЕ ТО ДА Я КОПИРА И ДА Я ПОЛЗВА НЕПРАВОМЕРНО.

С оглед решаване на възникналата ситуация „Бисофт” ЕООД сезира съответните компетентни органи и поиска тяхното съдействие.

С почит: /подпис/ инженер Димитър Андреев 


Може да изтеглите съобщението като файл от тук.

19.09.2014
08.07.2014

БИСОФТ ЕООД интегрира обновление на софтуерна система „Служебни защити” в Адвокатска колегия Пловдив, свързан с разширяване на функционалността и съответно със създаване на по – подробен обхват, съобразно уредбата в ЗПП.

17.03.2014

Модул / СЕКЦИЯ / "ПЛАЩАНИЯ" в портал "ПРАВНА ПОМОЩ" функционира считано от 17.03.2014 г.

За възстановяването на функционирането са надлежно уведомени съответните адвокатски колегии от страна на БИСОФТ ЕООД.

БИСОФТ ЕООД е имало, има и ще има абсолютно професионално и правомерно отношение и поведение към поетите от него договорености с НБПП и със СЪОТВЕТНИТЕ АДВОКАТСКИ КОЛЕГИИ, съобразно уговореното.

Нефункционирането на посочения модул в периода от време : 28.02.2014 г. вкл. – 16.03.2014 г. вкл. е факт, и е резултат от взето и изпълнено решение от НБПП, за последиците и рефлексиите от което са уведомени съответните компетентни органи и лица от страна на БИСОФТ ЕООД.

Моля, за допълнителна информация и съдействие се обръщайте към НБПП или към БИСОФТ ЕООД.

БИСОФТ ЕООД счита създадената, иновирана и поддържана от него софтуерна система „ПРАВНА ПОМОЩ” по ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ за свое изключително, уникално и авторско достижение, доказващо безукорната му репутация, и за инженерингова комплексна функционалност, която може да е действаща само ако е поддържана от създателя си БИСОФТ ЕООД, който факт се доказа и в горепосочения период от време.

07.03.2014

Модул / СЕКЦИЯ / "ПЛАЩАНИЯ" в портал "ПРАВНА ПОМОЩ" към момента не функционира считано от 28.02.2014 г. Причината е техническа и стои извън БИСОФТ ЕООД. БИСОФТ ЕООД няма вина за ситуацията и поведението й е изцяло правомерно предвид съдържанието на поетите от нея договорености с НБПП.

24.07.2013

БИСОФТ ЕООД разработи нов модул „Инстанции” към софтуерна система „Служебни защити” за осигуряване на съвместна работа между Софийски Градски Съд и Адвокатска колегия София по Закона за правна помощ, в частта му Адвокатура в Република България, който модул осигурява обмен на информация изцяло по електронен път, и гарантира сигурност на преноса на документи и данни между съответните потребители на системата, и между инстанциите.

14.09.2012

БИСОФТ ЕООД разработи и инсталира модул за увеличаване на функционалностите към софтуерна система за НБПП - Националното бюро за правна помощ, даващ възможност за автоматично осчетоводяване на задълженията към адвокатите.

11.08.2012

БИСОФТ ЕООД пусна нова версия на софтуерния продукт за Служебни защити и портала Правна помощ, даващ редица подобрения и удобства за работа както на служителите така и на мнозинството адвокати регистрирали се в портала ПРАВНА ПОМОЩ.

Страница 1 of 2