Обратно към новините

Load Balancing и Failover във фирма Фрут Корект ООД

31.5.2018 г.

"Бисофт" ЕООД реализира така нареченият "Load Balancing" и „Failover” във фирма „Фрут Корект“ ООД.„Load Balancing“ представлява обединяване на интернет трафика от два доставчика в едно устройство.В днешно време сигурността и връзката с интернет е от изключително голямо значение, за да може клиентите да се обслужват на високо ниво. За „Бисофт“ ЕООД това е приоритет и ние винаги сме насреща с предлагането на висококачествени технологични решения за всяка създала се ситуация.

Във Фирма „Фрут Корект“ ООД възникна проблем с интернет връзката, което доведе до затрудняване работата на системите и съответно на служителите.

„Бисофт“ предложи решение да се изгради устойчива връзка, като се инсталира интернет от два доставчика. Първият от доставчиците да бъде с изцяло оптична интернет връзка, а вторият съответно с насочени антени (WiFi). Цялата система е изградена, с оглед на това, в случай, че един от доставчиците отпадне - трафикът да преминава през "резервният". През времето, когато и двата доставчика са налични, трафикът се разпределя помежду им. По този начин се увеличава скоростта и се повишава устойчивостта на връзката.

„БИСОФТ ЕООД“ се стреми в непрекъснато изготвяне на качествени, устойчиви и тествани решения -  усъвършенстване и подобряване на качеството, използвайки най-съвременните методи и технологии за разработки, включващи всички изисквания за работа на Възложителя.