Обратно към новините

Бисофт ЕООД Публикация

22.6.2016 г.

Днес 22.06.2016 г. в гр. Пловдив се сключи Анекс към Споразумение от 22.12.2015 г. между Адвокатска колегия – Пловдив и Районен съд – Пловдив да си сътрудничат чрез безплатен обмен на информация и съобщения чрез софтуерна система „Удостоверител на документи“ за адвокати вписани в Адвокатска колегия – Пловдив като всеки един от тях следва да регистрира служебна пощенска кутия в колегията.
Адрес за достъп до софтуерна система „Удостоверител на документи“ - https://www.docattestation.com/