Обратно към новините

Бисофт ЕООД Публикация

26.9.2016 г.

Екипът на „Бисофт“ ЕООД има удоволствието да съобщи, че на 26.09.2016г. Апелативен съд – гр. Пловдив утвърди и въведе нови вътрешни правила за обмен на информация и съобщения, използвайки софтуерна система „Удостоверител на документи“, продукт на „Бисофт“ ЕООД. По този начин ще се постигне по-добра организация и координация при осигуряването на информация от страна на съда към членовете на Адвокатска колегия Пловдив. За повече информация, посетете следните адреси:
http://www.apelsad-pd.bg/pravila_pak.htm
http://www.apelsad-pd.bg/zapovedi/zapoved_95.pdf
http://www.apelsad-pd.bg/zapovedi/zapoved_95.pdf