Обратно към новините

Бисофт ЕООД Публикация

13.3.2017 г.

На 21.03.2017 г. във Военният съд Пловдив се интегрира „Комуникационен модул“ към Софтуерна система „Служебни защити“, обслужваща системата на правна помощ съгласно ЗПП. Съответният модул има за цел осъществяване на двустранна комуникация между Военен съд Пловдив и Адвокатска колегия Пловдив . Благодарение на интегрираният модул адвокатите от Адвокатска колегия Пловдив , ще имат възможност да следят делата, образувани и разглеждани във Военният съд Пловдив .