Обратно към новините

Бисофт ЕООД Публикация

2.12.2016 г.

„БИСОФТ“ ЕООД Ви уведомява, че разработи и пусна в действие вътрешноинформационна система в Районен съд – Пловдив . Тази софтуерна система е специална и предназначена само и единствено за служители на Районен съд Пловдив / магистрати и администрация /. Чрез нея те могат да се известяват за бъдещи събития, да споделят мнения и да си дават взимни съвети по належащи въпроси, както и публикуване на заповеди на ръководстовото. Тази система ще увеличи административния капацитет на Районен съд – Пловдив.