Обратно към новините

Бисофт ЕООД Публикация

13.6.2016 г.

"БИСОФТ" ЕООД с гордост Ви информира за приключването на процеса по интеграция на "Комуникационен модул" към софтуерна система "Служебни защити" на окръжно ниво Стара Загора. "БИСОФТ" ЕООД получи адмирационни отзиви и благодарности относно пивишаването на административния капацитет и намаляването на разходите след инсталирането на горепосочения модул.