Обратно към новините

Бисофт ЕООД Публикация

17.3.2015 г.

Поради зачестили случаи на неправомерно подправяне на информацията в документи, генерирани от софтуерна система „Служебни защити“ на „БИСОФТ“ ЕООД, фирмата разработи обновление, целящо подобряване защитата на информацията в документите, издавани от софтуерна система „Служебни защити“, чрез създадена функционалност за генериране на уникален графичен ( QR ) код. Обновлението е интегрирано и работи ефективно в Адвокатска колегия-София, Адвокатска колегия-Пловдив и Адвокатска колегия-Добрич.