Обратно към новините

Функционалност към софтуерна система Удостоверител на документи ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

9.4.2020 г.

Днес, 09.04.2020г., „БИСОФТ“ЕООД, Ви уведомява, че приключи обновяването на единствена и действаща функционалност към софтуерна система - „Удостоверител на документи“ – „ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“! По този начин, се дава възможност на адвокати да депозират изявления и документи по дела, като: молби за поправяне на пороци на искова молба; приложения към отговор на искова молба, становища по изготвен доклад по дела, молби и становища по хода на дела, молби за прилагане на документи за внесени държавни такси, за внесени депозити за вещи лица, за внесени депозити за призоваване на свидетели и др., молби за издаване на удостоверения, заверени преписи от документи и на изпълнителни листове по дела, писмени защити и други изявления по хода на дела.

Модул „ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“ е вече факт, като между Районен съд – Пловдив и Адвокатска колегия – Пловдив, се сключи анекс към споразумение за ползване от 10.04.2020г.

С висока прецизност и работа, с нововъведения модул – „ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ“ в софтуерна система „УДОСТОВЕРИЛ НА ДОКУМЕНТИ“, бихме искали да споделим, че се радваме да развиваме стандарта при улесняване работата на всеки един член при Адвокатски колегии и съдилища,  ползващ софтуерна система „Удостоверител на документи“.

 

         НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО УДОБСТВО !