Обратно към новините

Услуга „ПОС МОДУЛ“

22.5.2023 г.

     В съвременното общество, в което информационните технологии играят все по-значима роля, електронните плащания стават неотменима част от ежедневието ни.

     Екипът от програмисти софтуерни приложения на фирма „БИСОФТ“ ЕООД, разработва „Модул за web базирани системи за картови разплащания през POS Terminal“. Този модул изпълнява важна функция, предоставяйки удобство, сигурност и ефективност при извършването на плащания. Той значително ще оптимизира процеса на картовите разплащания през POS Terminal. 

     В основата на модула е заложено да осигурява и високо ниво на сигурност, благодарение на използваните системи за шифроване. Това гарантира, че потребителските данни и финансовата информация са защитени от неоторизиран достъп и злоупотреби.

     На този етап е разработен драйвър, който да комуникира през порт с POS терминала. Създаден е софтуер, което приема данни от различни типове приложения.

     Данните, които му се подават от външното приложение са тип на плащането, сума и валута. Софтуерът обработва информацията и я изпраща към POS терминала. След което връща резултат на външното приложение за извършеното плащане.

     С нарастването на значимостта на електронните плащания, такива модули играят ключова роля в развитието на съвременната икономика и облекчаването на ежедневните ни транзакции.