Обратно към новините

Уведомление до членове на Осигурителна Каса "АДВОКАТ" при Адвокаткса колегия - гр. София

18.9.2023 г.

            „БИСОФТ“ ЕООД уведомява всички адвокати - членове на Осигурителна каса „АДВОКАТ“ при Адвокатска колегия – гр. София, че поради неплащане от страна на ОК „АДВОКАТ“ на задълженията си по сключен с „БИСОФТ“ ЕООД, Договор №42/07.11.2008 год. за абонамент и поддържка на софтуерна система „BARKEEPER“ за управление на дейността в Осигурителна каса „АДВОКАТ“ при Адвокатска колегия – гр. София, за периода м.10.2020 год. – 11.09.2023 год., считано от 07.00 часа на 12.09.2023 год. „БИСОФТ“ ЕООД преустанови правото на ОК „АДВОКАТ“ да ползва системата. Сумите за процесния период са предмет на две висящи съдебни производства.

            С оглед обстоятелството, че чрез горепосочената система се заплащат от адвокатите – членове на ОК „АДВОКАТ“ при АК-София, осигурителни вноски към НАП и членски внос към касата, при възникнали въпроси относно това обстоятелство следва да се обръщате към ОК „АДВОКАТ“.

           

            „БИСОФТ“ ЕООД изказва искреното си желание за нормализиране на отношенията с Осигурителна каса „АДВОКАТ“ при Адвокатска колегия – гр. София, с оглед интереса на всички адвокати – членове на касата.