Обратно към новините

Система Удостоверител на документи нов дизайн

22.4.2020 г.

Днес, 22.04.2020г., „БИСОФТ“ ЕООД, направи обновяване на софтуерна система „Удостоверител на документи“ - “DocAttestation“. Визията е подобрена с редица извършени промени в публични и непублични функционалности. Създаде се един приветлив дизайн, като всички потребители на софтуерна система „Удостоверител на документи“ -“DocAttestation“, могат да го ползват в унисон с нови функционалности, даващи леснота при работата в работния им процес!