Обратно към новините

П У Б Л И Ч Н А П О З И Ц И Я по Отчета за дейността на САС през 2023 год. т.2

1.2.2024 г.

    Позиция на „БИСОФТ“ ЕООД във връзка с изложените в т.2 от Отчета за дейността на САС през 2023 год., неверни твърдения и внушения относно отношенията на САК с фирма „БИСОФТ“ ЕООД, които уронват престижа и доброто име на компанията