Обратно към новините

ПУБЛИЧНА ПОЗИЦИЯ във връзка с Незаконосъобразни действия на ръководството на Софийска Адвокатска Колегия и специално от Председателя, адв. Стефан Марчев

19.2.2024 г.

П У Б Л И Ч Н А    П О З И Ц И Я

във връзка с

Незаконосъобразни действия на ръководството

на

Софийска Адвокатска Колегия

и специално от Председателя, адв. Стефан Марчев

 

     „БИСОФТ“ ЕООД уведомява всички адвокати - членове на Адвокатска колегия – гр. София, вписани в ОК „АДВОКАТ“ при САК, че с встъпването през 2021 год. на САС САК с адв. Стефан Марчев – Председател, е стартиран процес на дестабилизация на ОК „АДВОКАТ“ целящ нейното закриване.