Обратно към новините

Постъпил сигнал срещу Бисофт ЕООД относно евентуално нарушение на Регламент ЕС 2016/679

18.10.2018 г.

На 19.07.2018г., в Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ , беше постъпил сигнал срещу „Бисофт“ЕООД, относно евентуално нарушение на Регламент (ЕС 2016/679) , за сигурността на данните, изразяващо се в неразрешено разкриване на лични данни пред трета страна - /ВКС/ , а именно - лични данни на адвокати, членове на  Софийска Адвокатска колегия,  явяваща се администратор на лични данни, спрямо която  „БИСОФТ“ ЕООД, се явяваа обработващ въз основа на сключен договор и присъединяване на Върховен касационен съд /ВКС/ , към  софтуерен продукт „Служебни защити“, модул – „Инстанции“, без изричното съгласие на администратора. След извършената проверка, КЗЛД установи , че за твърдението , че е нарушена сигурността, чрез разкриване на лични данни на трета страна, каквато се явява ВКС – не са събрани доказателства – не е установено нарушение , предвид, което не се налага КЗЛД да упражни правомощията си. Документът може да видите тук: СИГНАЛ-САК-КЗЛД , СТАНОВИЩЕ-КЗЛД-ВКС-САК