Обратно към новините

Подобряване на процес по преносимост на електронни досиета на дела

3.10.2019 г.

На 12.09.2019 година, „БИСОФТ“ЕООД реализира подобряване/новост на процес по преносимост на електронни досиета на дела и след предложение от адвокати, членове на Адвокатска колегия – град Пловдив, също направено допитване до Районен съд – град Пловдив, се интегрира нова функционалност – Документ - „Електронно пълномощно“, което позволява да бъде асоциирано със „ЗАЯВЛЕНИЕ“ през софтуерна система „Удостоверител на документи“. Упълномощен адвокат по дело може да сканира оригинален документ и да го прикачи към заявлението. С получаване на „ЗАЯВЛЕНИЕ“ ще има прикачено и „ПЪЛНОМОЩНО“, което да послужи при изискване на материали по дело без налично физическо пълномощно . Обновлението е направено с оглед улесняване процесът на упълномощаване и пестене на време.