Обратно към новините

Обновяване на рутиращо устройство в ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ

11.12.2019 г.

На 09.12.2019г., „Бисофт“ЕООД , с оглед подобряване бързодействието и сигурността се направи смяна на твърди дискове с SSD дискове на рутиращо устройство в ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ. Процедурата премина успешно в работен режим на системата, без прекъсване трафика на информация.