Обратно към новините

обмен на информация през софтуерна система Удостоверител на документи

27.11.2017 г.

Днес, на 27.11.2017 г. се сключи споразумение между Адвокатска колегия – гр.Пловдив и Военен съд – гр.Пловдив за сътрудничество чрез обмен на информация през софтуерна система „Удостоверител на документи“. Софтуерна система „Удостоверител на документи“ спомага и улеснява процедурата по изпращане на заявления от адвокатите към Съда и връщането на изисканата информация от съда към адвоката, като следи стриктно за преноса на информация и спазване на законовите изисквания.