Обратно към новините

Информационния интернет сайт на фирма „ДЕЙТА КОРП“ ООД

26.7.2018 г.

 На 25.07.2018 година  „БИСОФТ“ ЕООД завърши и въведе в експлоатация информационния интернет сайт на фирма „ДЕЙТА КОРП“ ООД. Сайтът е с модерен и стилен дизайн, интегрирани са иновативни функционалности и е оптимизиран за ползване в социалните мрежи. Ще можете да прочетете основните неща във връзка с регламент (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), по-известен като Общ регламент за защита на личните данни или GDPR, което ще Ви помогне да изберете най-добрата услуга и евентуално ДПО / длъжностно лице по защита на личните данни / за Вас.