Обратно към новините

Изтекла поддръжка на софтуерна система Microsoft Windows XP

21.6.2019 г.

Уведомление от „БИСОФТ“ ЕООД

 Уважаеми потребители,

„Бисофт“ ЕООД Ви уведомява - във връзка с изтекла поддръжка на софтуерна система “Microsoft Windows XP” от 04.2014г. и с предстоящо спиране на същата за “Microsoft Windows 7” , което налага подмяна на компютърни системи с нови такива, които поддържат нови операционни системи. В случай, че това не бъде извършено, ще се възпрепятства работата на голяма част от софтуерните системи както и на периферните устройства, с които се оперира в момента. Поддръжката на операционна система “Microsoft Windows 7” приключва януари 2020 година. След нейното приключване ще се възпрепятства работата на голяма част от програмните продукти.

 

Моля, да се вземе под внимание горенаписаното.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ оставаме на разположение със следните контакти:

Telephone:

+359 32 392960

Web Site:

http://www.bisoft.bg

E-Mail:

office@bisoft.bg

                                                                                                                                С уважение:

                                                                                                                                /Екипът на „Бисофт“ЕООД/