Обратно към новините

Електронно проследяване в условията на извънредни мерки

26.3.2020 г.

Уважаеми адвокати, членове на Софийската, Пловдивската, Варненската, Шуменската и Добричката адвокатски колегии,  

В условията на извънредни мерки, въведени във връзка с 2019-nCoV, се оказа, изключително удобно нововъведеното от Адвокатските съвети електронно проследяване -  плащането на членски внос, осигуровки, наеми и други, което може да направи всеки един АДВОКАТ по персоналната си партида, чрез регистрация в софтуерна система „ПОРТАЛ АДВОКАТИ“, на сайта на съответната адвокатска колегия, както следва:

  1. Софийската адвокатска колегия : http://www1.sf.pdefense.org
  2. Адвокатска колегия – Пловдив :    http://www1.pv.pdefense.org
  3. Адвокатска колегия – Варна :        http://www1.vr.pdefense.org
  4. Адвокатска колегия – Шумен :       http://www1.sh.pdefense.org
  5. Адвокатска колегия – Добрич:       http://www1.do.pdefense.org

Порталът предвижда възможност за получаване от адвоката на служебна електронна поща и получаване/изпращане на съобщения. Изключително функционално и добро решение, като самата регистрация става буквално за секунди и удобството е факт.

 

От екипа на БИСОФТ ЕООД

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!