Обратно към новините

електронни разплащания за адвокати в софтуерна система BARKEEPER

27.4.2018 г.

„БИСОФТ“ ЕООД има удоволствието да сподели поредната сполучлива реализация на първата част от задачата, поставена / обявена / в края на 2017 година, а именно - електронни разплащания за адвокати в софтуерна система „BARKEEPER“ - портал „Адвокати“, като занапред следва допълнително усъвършенстване, с оглед леснотата и икономическия ефект за всеки един адвокат на технологичното софтуернo решение.