Обратно към новините

Въвеждането на електронното правосъдие не е еднократен акт, а процес.

22.7.2022 г.

Интелектуалният труд и вложената инженерна мисъл от „БИСОФТ" ЕООД доведе до това да се направи електронното управление в НБПП, като част от електронното правосъдие още през 2009 г. В годините „БИСОФТ"ЕООД показа и затвърди, че е надежден партньор в договорните си отношения със съдилищата, прокуратурите и адвокатурите в страната и ще продължи да развива иновациите в информационните технологии, като дава огромна добавена стойност на своя труд!

Резултатите показват ясно как „БИСОФТ" ЕООД успя да модернизира една държавна администрация, създадена по силата на Закона за правната помощ (ЗПП), как осъществи електронен пренос на документи и данни между системи и създаде условия за бързото отчитане на правната помощ в Република България, както и бързото изплащане на възнагражденията на всички адвокати, вписани в регистрите по ЗПП.

Уважаеми адвокати- вписани по ЗПП /, Вие получавахте Вашите възнаграждения седмица след отчитане на работата Ви /а преди това чакахте около 6 месеца/благодарение на изградената за първи път интеграция с БНБ и софтуерна системата „ПРАВНА ПОМОЩ", обект на авторски труд и години сериозна и усърдна работа от страна на Бисофт.

Още през 2010 г. всички служители на адвокатски съвети в РБ, бяха обучавани от „БИСОФТ" ЕООД за добра и синхронна работа с НБПП. „БИСОФТ" ЕООД развиваше стратегия за модернизация на ПРАВНАТА ПОМОЩ в България на съвместни конференции с Министерството на правосъдието.

Очевиден беше разцвета на НБПП до идването на Диана Ковачева като министър на правосъдието през 2012 г. /сега омбудсман на РБ/ и Елена Чернева-Маркова- като председател през 2012 г. на НБПП /сега зам.омбудсман на РБ/, които заставиха тогавашния председател на НБПП - адв. Вася Илиева /по настоящем адвокат от САК / да напусне.

Адв. Вася Илиева, „БИСОФТ" ЕООД Ви благодари за издадената референция и висока оценка за направеното във Вашия мандат /2008 – 2012 г./ като председател на НБПП.

Именно по време на управлението на Диана Ковачева като министър на правосъдието и на Елена Чернева-Маркова като председател на НБПП бе позволено от тях, трето лице /"DWARE"/ да открадне този ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ТРУД като копира създадената от „БИСОФТ" ЕООД софтуерна система „ПРАВНА ПОМОЩ".

Последва съдебно производство, което от 2015 година и към момента продължава пред първа инстанция /Софийски градски съд/ с минимални изгледи да приключи в обозримото бъдеще. Междувременно се смениха няколко министри на правосъдието, както и председателя на НБПП, понастоящем е адв. Наталия Илиева.

Човек придобива впечатление, че има „организирана престъпна група" от институции, която действа в сектор „Електронно правосъдие”, от което „БИСОФТ" ЕООД, гражданите и адвокатурите в страната търпят отявлени негативи. И всичко това с каква цел?!

Колкото и продължителна и тежка да е битката за справедливост, ние, БИСОФТ ЕООД , ще отстояваме правото докрай, в името на истината!!!