Обратно към новините

"БИСОФТ" ЕООД осъществи успешна миграция и инсталира нов сървър в Адвокатска Колегия - гр. Варна

22.12.2023 г.

  „БИСОФТ“ ЕООД с радост обявява успешното осъществяване на проект за подобряване на комуникационната инфраструктура в Адвокатска Колегия – гр. Варна. В рамките на този проект бе извършена миграция на съществуващата сървърна система и инсталация на нов сървър.

  Изборът на сървърът е базиран на неговата висока производителност и надеждност, които ще допринесат за по-бърз и стабилен обмен на информация в Адвокатската Колегия – гр. Варна. Виртуализацията на същия е неразделна част от неговото ефективно използване, като се предвиждат значителни дигитални решения за всички адвокати за в бъдеще.

  Миграцията на съществуващата сървърна система и инсталацията на новият сървър имат за цел да подобрят вътрешната комуникация в Адвокатска Колегия – гр. Варна и да увеличат ефективността на обмена на информация. Тези стъпки са насочени към оптимизиране на работните процеси.

  Сътрудничеството между „БИСОФТ“ ЕООД и Адвокатска Колегия – гр. Варна подчертава значението на иновациите в сферата на информационните технологии за подобряване на работните процеси и предоставянето на по-добри услуги на клиентите.

  Успешното изпълнение на проекта е резултат от ангажимента на „БИСОФТ“ ЕООД да предоставя иновативни технологични решения, които да отговарят на нуждите и изискванията, както и бъдещите предизвикателства в дигиталния свят на своите клиенти.