Обратно към новините

БИСОФТ ЕООД, интегрира политика за обработка на Лични данни

25.5.2018 г.

На 25.05.2018г. във връзка с  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), по-известен като Общ регламент за защита на личните данни или GDPR - “БИСОФТ“ЕООД, интегрира политика за обработка на „Лични данни“, разработена от фирма „ДЕЙТА КОРП“ООД.

БИСОФТ“ЕООД,   ще обработва личните данни на Потребителя , считано от 25 май 2018 г. в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни ще се събират от и за Вас, защо са необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени.

Поверителността на информацията е основен приоритет за нас. “БИСОФТ”ЕОOД в качеството си на администратор, оператор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики, прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физически и юридически лица, както и във връзка с договорни отношения. https://www.bisoft.bg/bg/Политика-защита-лични-данни