Обратно към новините

Адвокатска колегия София обновена система ПОРТАЛ АДВОКАТИ

22.6.2020 г.

На 22.06.2020г., „БИСОФТ“ ЕООД, Ви уведомява, че софтуерна система ‘‘ПОРТАЛ АДВОКАТИ“ в СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ е обновена, като се дава възможност за проверка и плащане на осигурителни вноски на адвокатите в колегията. Обновлението е направено с оглед улесняване и пестене на време за всеки един ползвател на системата, и е част от стратегията за постигане на пълна електронна обезпеченост на предоставените услуги от Адвокатска колегия - София.