Актуално

Страница 9 of 20

Бисофт ЕООД Публикация

17.02.2017

„БИСОФТ“ ЕООД има удоволствието да Ви съобщи, че за верига АПТЕКИ 36,6 е изградена SIP телефония, която гарантирата качествена телефонна връзка между повече от 25 аптеки. SIP-телефонията е съвременна технология, позволяваща да се построи корпоративна телефонна система без връзка с мобилна мрежа. Гласовите съобщения се предават чрез интернет посредством IP мрежи. Именно затова, за да функционира SIP-телефония единственото, което е необходимо, е връзка с интернет мрежа.

Бисофт ЕООД Публикация

15.02.2017

Интервю с инж. Димитър Андреев в предаването РЕЗОНАНС на телевизия ЕВРОКОМ, относно софтуерна система "ПРАВНА ПОМОЩ" спомагаща за отчитане на правната помощ по Закона за Правна Помощ в Република България. Запис на предаването може да видите тук.

Бисофт ЕООД Публикация

15.02.2017

По повод авторското право на единствената в страната софтуерна /информационна/ система за отчитане на правната помощ по електронен път, създадена от „БИСОФТ“ЕООД - носител на авторското право върху нея е висящо пред СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО, 1-12 с-в гр.д.№11854/2015 год. насрочено за 16.02.2017 год. – 10.00 ч. с ответници Министерство на Правосъдието и НБПП с участието на третото лице-помагач „ДУЕЪР“ООД. изтегли ...

Бисофт ЕООД Публикация

02.12.2016

„БИСОФТ“ ЕООД Ви уведомява, че разработи и пусна в действие вътрешноинформационна система в Районен съд – Пловдив . Тази софтуерна система е специална и предназначена само и единствено за служители на Районен съд Пловдив / магистрати и администрация /. Чрез нея те могат да се известяват за бъдещи събития, да споделят мнения и да си дават взимни съвети по належащи въпроси, както и публикуване на заповеди на ръководстовото. Тази система ще увеличи административния капацитет на Районен съд – Пловдив.

Бисофт ЕООД Публикация

29.11.2016

„БИСОФТ“ ЕООД има удоволствието да Ви съобщи, че процедурата по интеграция на Комуникационен модул към софтуерна система „Служебни защити“ в Адвокатска колегия Шумен приключи успешно. Отсега нататък обменът на данни между САС „Съдебно деловодство“ и софтуерна система „Служебни защити“ в Адвокатска колегия Шумен, ще се осъществява изцяло по електронен път. Информация за институциите ще намерите на следните адреси:
Адвокатска колегия Шумен
Окръжен съд Шумен"
Районен съд Шумен
Районен съд Нови пазар
Районен съд Велики Преслав

Бисофт ЕООД Публикация

12.10.2016

На 12.10.2016г. инж. Димитър Андреев – Собственик и Управител на „Бисофт“ ЕООД бе гост в предаването „Резонанс“ на телевизия Евроком. Темата на интервюто беше „Електронно правосъдие – на ръба на закона“. Водещият предмет на разговора бе софтуерна система „ Удостоверител на документи“, създадена от „Бисофт“ ЕООД, която предоставя възможност за електроннен обмен на документи между съдебните инстанции и членове на адвокатските колегии в Република България. Адвокатите - членове на съответна колегия могат да правят справки по делата си и да получават сканирани документи от инстанции по електронен път. Цялото интервю можете да гледате на следния адрес: https://www.youtube.com/watch?v=l4cMOjfl1qM

Бисофт ЕООД Публикация

03.10.2016

„БИСОФТ“ ЕООД информира своите клиенти и бъдещи такива, че поради нарасналия обем на работа, фирмата е на разположение и в гр. София, с адрес: ул. „Г. Бенковски“ № 12 А, вх А, ет.2, ап. 19. По този начин обслужването на контрагентите ни в софийски регион, ще бъде по-ефективно и по-бързо.

Бисофт ЕООД Публикация

03.10.2016

С гордост Ви съобщаме, че „БИСОФТ“ ЕООД изгради и въведе в експлоатация информационния интернет портал на адвокат Райна Аврамова. Сайтът е с модерен и стилен дизайн, интегрирани са иновативни функционалности и е оптимизиран за ползване на мобилни устройства.

Бисофт ЕООД Публикация

26.09.2016

Екипът на „Бисофт“ ЕООД има удоволствието да съобщи, че на 26.09.2016г. Апелативен съд – гр. Пловдив утвърди и въведе нови вътрешни правила за обмен на информация и съобщения, използвайки софтуерна система „Удостоверител на документи“, продукт на „Бисофт“ ЕООД. По този начин ще се постигне по-добра организация и координация при осигуряването на информация от страна на съда към членовете на Адвокатска колегия Пловдив. За повече информация, посетете следните адреси:
http://www.apelsad-pd.bg/pravila_pak.htm
http://www.apelsad-pd.bg/zapovedi/zapoved_95.pdf
http://www.apelsad-pd.bg/zapovedi/zapoved_95.pdf

Бисофт ЕООД Публикация

30.08.2016

„БИСОФТ“ ЕООД въведе в експлоатация нова функционалност към софтуерна система „Удостоверител на документи“. По този начин всички адвокати, членове на Адвокатска колегия Пловдив, които използват системата и са предоставили актуален мобилен телефонен номер в Адвокатска колегия Пловдив, ще бъдат уведомявани чрез СМС за постъпили и получени документи по съответното дело. „БИСОФТ“ ЕООД за пореден път допринася за развитието на електронното правосъдие.

Бисофт ЕООД Публикация

04.08.2016

„БИСОФТ“ ЕООД изразява своята благодарност на Районен съд – гр. Раднево за получената референция относно „Комуникационен модул“ на софтуерна система „Служебни защити“, в която съдът описва удовлетворението си от съвместната работа с екипа на компанията.
Референция - тук

Бисофт ЕООД Публикация

01.08.2016

„БИСОФТ“ ЕООД получи референция от Районен съд Карлово относно изработването и поддържането на информационния интернет сайт на съда. В нея се изразява задоволството и впечатленията от добре свършената работа на екипа на „БИСОФТ“ ЕООД. Сайтът може да видите на следния адрес: www.rs-karlovo.com
Референция - тук

Бисофт ЕООД Публикация

26.07.2016

„БИСОФТ“ ЕООД получи референция от Районен съд – Пловдив, в която съдът изразява удовлетвореността си от добре свършената работа на „БИСОФТ“ ЕООД относно създаването и въвеждането в експлоатация на безплатна безжична интернет мрежа (HOT SPOT) и разработването на информационен интернет портал на Районен съд – Пловдив: http://www.rs-plovdiv.com/
Референция - тук

Бисофт ЕООД Публикация

14.07.2016

„БИСОФТ“ ЕООД изказва сърдечни благодарности на Районен съд – Чирпан за отговорната позиция и съдействие интеграцията на комуникационен модул към софотуерна система "Служебни защити " изложена в дадената на БИСОФТ ЕООД референция от 14.07.2016г. .
Референция - тук

Бисофт ЕООД Публикация

28.06.2016

На 28.06.2016г. се сключи споразумение за съвместна работа между Районен съд Карлово и Адвокатска колегия – Пловдив, чието основание е интегрирането и функционирането на софтуерна система „Удостоверител на документи“, разработена от „БИСОФТ“ ЕООД. Въвеждайки тази система, адвокатите от Адвокатска колегия – Пловдив, ще имат възможност да следят документооборота по делата си, образувани и разглеждани в Районен съд Карлово. Очаква се в най - скоро време да се присъединят и други съдилища от област Пловдив, както и в страната.

Страница 9 of 20