Актуално

Страница 8 of 17
30.03.2016

БИСОФТ“ ЕООД разработи информационен интернет портал на д-р Николай Василев Белев, като портала предоставя информация, както за специалисти в медицината, така и за пациенти. Повече информация може да получите на портала: www.nikolay-belev.org

24.03.2016

„БИСОФТ“ ЕООД обнови интернет портала http://www.atanasova.lawyer/ на адвокат Цветелина Атанасова чрез добавяне на нови функционалности съгласно новостите в информационните технологии.

22.01.2016

Адвокатите в Пловдив вече могат да правят справки по делата си от телефона или таблета, докато си пият кафето в офиса. Това става възможно, след като от началото на януари месец, фирма „БИСОФТ“ ЕООД разработи и внедри система, с чиято помощ се осъществява електронна връзка между Районен съд – Пловдив и Адвокатската колегия – Пловдив. Градът, дава пример за първите стъпки на електронното правосъдие в страната, заяви Владимир Златев - председател на колегията.
Виж повече

12.01.2016

„БИСОФТ“ ЕООД разработи информационен портал за Районен съд – гр.Пловдив , предоставящ необходимата информация за обществото и клиентите на съда.

21.12.2015

„БИСОФТ“ ЕООД сключи договор с АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА и успешно приключи дейността по проектиране и внедряване на мрежова среда в Служба по вписванията гр.Карлово.

10.12.2015

„БИСОФТ“ ЕООД започна съвместно сътрудничество с фирма „РЕФРЕШ КОРЕКТ“ ЕООД, като интегрира софтуерни системи „VMARKET” и „VMARKET-SALE” за управление на разносна търговия.

29.10.2015

„БИСОФТ“ ЕООД обнови интернет портала на Адвокатска колегия гр. Варна чрез добавяне на нови функционалности. www.varnalaw.org.

02.10.2015

Дейността по интеграция на КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ за осъществяване на електронен обмен на данни между САС „Съдебно деловодство“ и софтуерна система „Служебни защити“, успешно завърши в Районен съд гр.Първомай.

18.09.2015

„БИСОФТ“ ЕООД приключи дейността по ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ на компютърна мрежова инфраструктура в обект на фирма „КАМ-919“ ЕООД.

16.09.2015

„БИСОФТ“ ЕООД успешно инсталира модул „Инстанции“ към софтуерна система „Служебни защити“ в обект на Районен съд гр.София, намиращ се на адрес: гр.София, бул. „Цар Борис III“ №54.

15.08.2015

„БИСОФТ“ ЕООД започна дейността по проектиране, инсталиране, настройка и въвеждане в експоатация на мрежова виртуална компютърна среда към фирма „НАЙС УОТЪР ПЛОВДИВ“ ЕООД.

13.08.2015

„БИСОФТ“ ЕООД сключи договор с фирма „КАМ-919“ ЕООД за проектиране, изпълнение и въвеждане в нормална експлоатация на компютърна мрежова инфраструктура към посочения контрагент .

06.08.2015

С оглед установане на яснота относно софтуерна система „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ“ и Адвокатска колегия - гр. Сливен, настоящите договорни отношения между Адвокатска колегия - гр. Сливен и фирма „БИСОФТ“ ЕООД не са нарушени и софтуерна система „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ“ продължава да функционира в пълната си цялост в Адвокатската колегия – гр-Сливен.

23.07.2015

Процедурата по интеграция на КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ за осъществяване на електронен обмен на данни между САС „Съдебно деловодство“ и софтуерна система „Служебни защити“ стартира на територията на област Добрич, като следните съдилища заявиха готовността си за внедряване и активиране на системата:
- Окръжен съд гр.Добрич: http://dobrich.court-bg.org/
- Районен съд гр.Добрич: http://dobrichrs.court-bg.org/
- Районен съд гр.Балчик: http://rsbalchik.info
- Районен съд гр.Каварна: http://rs-kavarna.com
- Районен съд гр.Генерал Тошево: http://rsgeneraltoshevo.org
- Районен съд гр.Тервел: http://rs-tervel.org

Страница 8 of 17