Актуално

Страница 7 of 17
22.06.2016

Днес 22.06.2016 г. в гр. Пловдив се сключи Анекс към Споразумение от 22.12.2015 г. между Адвокатска колегия – Пловдив и Районен съд – Пловдив да си сътрудничат чрез безплатен обмен на информация и съобщения чрез софтуерна система „Удостоверител на документи“ за адвокати вписани в Адвокатска колегия – Пловдив като всеки един от тях следва да регистрира служебна пощенска кутия в колегията.
Адрес за достъп до софтуерна система „Удостоверител на документи“ - https://www.docattestation.com/

13.06.2016

"БИСОФТ" ЕООД с гордост Ви информира за приключването на процеса по интеграция на "Комуникационен модул" към софтуерна система "Служебни защити" на окръжно ниво Стара Загора. "БИСОФТ" ЕООД получи адмирационни отзиви и благодарности относно пивишаването на административния капацитет и намаляването на разходите след инсталирането на горепосочения модул.

06.06.2016

На 06.06.2016г. стартира обновеният от"БИСОФТ" ЕООД интернет портала на Районен съд - гр. Карловоwww.rs-karlovo.com . Сайтът бе реконструиран чрез добавяне на нови функционалности, съгласно модерните тенденции в информационните технологии.

03.05.2016

„ Бисофт“ ЕООД има удоволствието да сподели радостта си от сполучливото обновяване на софтуерна система „ Служебни защити“ в Адвокатска колегия – Стара Загора. Също така ви информираме, че в момента се извършва и процес на интеграция със съдилищата в окръжен съдебен район на Стара Загора.

15.04.2016

„Бисофт“ ЕООД има честта и удоволствието да сподели радостния факт, че на 08.08.2006г. в софтуерна система „Служебни защити“ е постъпило първото искане по ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ в Адвокатската колегия – Пловдив. „Бисофт“ ЕООД споделя удовлетворението си, че до днешна дата, вече 10 години, софтуерна система „Служебни защити“ функционира и се развива като достига и изпълнява концепцията за „ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ“.

15.04.2016

„БИСОФТ“ ЕООД разработи и въведе в действие HOT SPOT (БЕЗЖИЧНА МРЕЖА) към СЪДЕБНА ПАЛАТА ПЛОВДИВ, чрез която на посетителите на Апелативен съд-Пловдив, Окръжен съд-Пловдив и Районен съд-Пловдив, ще им бъде предоставена възможността да използват безплатна безжична интернет връзка. Публикуваната новина от Районен съд - Пловдив може да прочетете тук.

30.03.2016

БИСОФТ“ ЕООД разработи информационен интернет портал на д-р Николай Василев Белев, като портала предоставя информация, както за специалисти в медицината, така и за пациенти. Повече информация може да получите на портала: www.nikolay-belev.org

24.03.2016

„БИСОФТ“ ЕООД обнови интернет портала http://www.atanasova.lawyer/ на адвокат Цветелина Атанасова чрез добавяне на нови функционалности съгласно новостите в информационните технологии.

22.01.2016

Адвокатите в Пловдив вече могат да правят справки по делата си от телефона или таблета, докато си пият кафето в офиса. Това става възможно, след като от началото на януари месец, фирма „БИСОФТ“ ЕООД разработи и внедри система, с чиято помощ се осъществява електронна връзка между Районен съд – Пловдив и Адвокатската колегия – Пловдив. Градът, дава пример за първите стъпки на електронното правосъдие в страната, заяви Владимир Златев - председател на колегията.
Виж повече

12.01.2016

„БИСОФТ“ ЕООД разработи информационен портал за Районен съд – гр.Пловдив , предоставящ необходимата информация за обществото и клиентите на съда.

21.12.2015

„БИСОФТ“ ЕООД сключи договор с АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА и успешно приключи дейността по проектиране и внедряване на мрежова среда в Служба по вписванията гр.Карлово.

10.12.2015

„БИСОФТ“ ЕООД започна съвместно сътрудничество с фирма „РЕФРЕШ КОРЕКТ“ ЕООД, като интегрира софтуерни системи „VMARKET” и „VMARKET-SALE” за управление на разносна търговия.

29.10.2015

„БИСОФТ“ ЕООД обнови интернет портала на Адвокатска колегия гр. Варна чрез добавяне на нови функционалности. www.varnalaw.org.

02.10.2015

Дейността по интеграция на КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ за осъществяване на електронен обмен на данни между САС „Съдебно деловодство“ и софтуерна система „Служебни защити“, успешно завърши в Районен съд гр.Първомай.

Страница 7 of 17