Актуално

Страница 16 of 20

Бисофт ЕООД Публикация

15.01.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с "Търговска компания-С" ЕООД за продажба на софтуерен продукт VMARKET.

Бисофт ЕООД Публикация

01.12.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Благоевград за абонамент на софтуерна система BARKEEPER.

Бисофт ЕООД Публикация

11.11.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Варна за абонамент на софтуерна система BARKEEPER.

Бисофт ЕООД Публикация

11.11.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Варна за продажба на софтуерна система BARKEEPER.

Бисофт ЕООД Публикация

04.08.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Благоевград за интегриране на софтуерна система за управление на касови операции.

Бисофт ЕООД Публикация

12.07.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Хасково за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

Бисофт ЕООД Публикация

21.06.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с фирма СПИЙД - 96 ООД за разработване на специализирана софтуерна система.

Бисофт ЕООД Публикация

28.05.2010

БИСОФТ ЕООД подписа договор с Адвокатска колегия - Враца за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

Бисофт ЕООД Публикация

15.05.2010

В периода 10 - 14.05.2010 г. БИСОФТ ЕООД участва в семинар на НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ свързан с техническата страна по изпълнението и прилагането на закона за правната помощ, където се срещна с представители на всички адвокатски колегии от страната.

Страница 16 of 20