Актуално

Страница 15 of 20

Бисофт ЕООД Публикация

07.11.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с „СИ. ЕФ. ДИ. СТУДИО” ЕООД за доставка на активно и пасивно оборудване, както и изграждане на мрежова свързаност.

Бисофт ЕООД Публикация

03.11.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Смолян за интегриране на софтуерна система за "Служебни защити". Повече информация за адвокатската колегия на http://www.sm.pdefense.org/.

Бисофт ЕООД Публикация

15.09.2011

БИСОФТ реализира електронна централа Asterisk PBX, базирана на SIP телефония. За допълнителна информация относно предимствата на електронната централа, можете да се свържете с техническата поддръжка в офиса на фирмата на email: z.traykov@bisoft.bg.

Бисофт ЕООД Публикация

20.07.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с "ЕЛИКОМ ЕЛЕКТРОНИК - Георгиев" КД - гр. Силистра за изграждане на CRM софтуерна система за управление.

Бисофт ЕООД Публикация

27.06.2011

БИСОФТ ЕООД разработи модул към съществуващата система "СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ" и "ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ", чрез който всеки адвокат има възможността да получи информация кога, колко, какви и по кой отчет възнаграждения по ЗПП са му определени и изплатени от НБПП.

Бисофт ЕООД Публикация

20.06.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Търговище за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

Бисофт ЕООД Публикация

28.05.2011

БИСОФТ ЕООД се премести в новия си офис в град Пловдив на адрес: ул. "Кап. Райчо" №95, ет.6, офис 3.

Бисофт ЕООД Публикация

15.01.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с "Търговска компания-С" ЕООД за продажба на софтуерен продукт VMARKET.

Бисофт ЕООД Публикация

01.12.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Благоевград за абонамент на софтуерна система BARKEEPER.

Страница 15 of 20