Актуално

Страница 14 of 17
16.12.2009

БИСОФТ ЕООД подписа договор с Адвокатска колегия - Ловеч за интегриране на специализиран софтуер за служебни защити по закона за правна помощ.

14.12.2009

БИСОФТ ЕООД подписа договор с Адвокатска колегия - Благоевград за интегриране на специализиран софтуер за служебни защити по закона за правна помощ.

15.06.2009

БИСОФТ ЕООД започна сътрудничество по създаването на софтуер за обработване на митнически документи с фирма Стонисофт ООД.

08.06.2009

БИСОФТ ЕООД подписа договор с "Ню Солюшънс" ЕООД за изграждане и внедряване на софтуерна система за обслужване на всички процеси свързани с дейността на фирмата.

16.04.2009

БИСОФТ ЕООД поднови сътрудничеството си с фирма АКВАКОМ ЕООД и започна разработка на интернет сайт на фирмата.

13.04.2009

БИСОФТ ЕООД интегрира софтуерна система "VMARKET" за нуждите на фирма "ФРЕШ ФРУКТ" ООД.

26.03.2009

БИСОФТ EООД приключи разработка на софтуерна система за управление на фирма "ПСД КОМЕРС" ООД.

Страница 14 of 17