Актуално

Страница 14 of 20

Бисофт ЕООД Публикация

19.09.2012

БИСОФТ ЕООД разработи интернет портал за Адвокатска колегия - Шумен представящ информация на адвокатите за актуални събития и решения, както и контакти на служителите от администрацията на адвокатската колегия.За повече информация на http://www.shumenlawyers.org/.

Бисофт ЕООД Публикация

28.08.2012

БИСОФТ ЕООД сключи договор с „Холидейз Консулт” ЕООД за създаване на информационна система HOLIDAY APARTMENTS.

Бисофт ЕООД Публикация

11.08.2012

БИСОФТ ЕООД пусна нова версия на софтуерния продукт за Служебни защити и портала Правна помощ, даващ редица подобрения и удобства за работа, както на служителите, така и на мнозинството адвокати, регистрирали се в портала ПРАВНА ПОМОЩ.

Бисофт ЕООД Публикация

20.04.2012

БИСОФТ ЕООД създаде допълнителни функционалности за управление на адвокатските колегии в РБ - софтуерна система BARKEEPER.

Бисофт ЕООД Публикация

05.04.2012

БИСОФТ ЕООД завърши проекта за Адвокатска колегия - Пловдив за интегриране на VoIP телефония, изграждане на комуникационната инфраструктура.

Бисофт ЕООД Публикация

24.11.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Видин за интегриране на софтуерна система за "Служебни защити". Повече информация за адвокатската колегия наhttp://www.vi.pdefense.org/.

Бисофт ЕООД Публикация

24.11.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с „AWANSYS” ЕООД за абонаментно компютърно обслужване на офис България, Пловдив.

Бисофт ЕООД Публикация

09.11.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Кърджали за интегриране на софтуерна система за "Служебни защити". Повече информация за адвокатската колегия на http://www.ka.pdefense.org/.

Бисофт ЕООД Публикация

07.11.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с „СИ. ЕФ. ДИ. СТУДИО” ЕООД за доставка на активно и пасивно оборудване, както и изграждане на мрежова свързаност.

Бисофт ЕООД Публикация

03.11.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Смолян за интегриране на софтуерна система за "Служебни защити". Повече информация за адвокатската колегия на http://www.sm.pdefense.org/.

Бисофт ЕООД Публикация

15.09.2011

БИСОФТ реализира електронна централа Asterisk PBX, базирана на SIP телефония. За допълнителна информация относно предимствата на електронната централа, можете да се свържете с техническата поддръжка в офиса на фирмата на email: z.traykov@bisoft.bg.

Бисофт ЕООД Публикация

20.07.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с "ЕЛИКОМ ЕЛЕКТРОНИК - Георгиев" КД - гр. Силистра за изграждане на CRM софтуерна система за управление.

Страница 14 of 20