Актуално

Страница 13 of 17
04.08.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Благоевград за интегриране на софтуерна система за управление на касови операции.

01.08.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договорни отношения със "Стонисофт" ЕООД.

12.07.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Хасково за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

21.06.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с фирма СПИЙД - 96 ООД за разработване на специализирана софтуерна система.

28.05.2010

БИСОФТ ЕООД подписа договор с Адвокатска колегия - Враца за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

15.05.2010

В периода 10 - 14.05.2010 г. БИСОФТ ЕООД участва в семинар на НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ свързан с техническата страна по изпълнението и прилагането на закона за правната помощ, където се срещна с представители на всички адвокатски колегии от страната.

14.04.2010

БИСОФТ ЕООД приключи разработката на софтуерна система за обработка на митнически документи със съдействието на Стонисофт ЕООД.

30.12.2009

БИСОФТ ЕООД подписа договор за дарение на специализиран софтуер за нуждите на НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ и за цялостна поддръжка на информационни технологии на Национално бюро за правна помощ.

16.12.2009

БИСОФТ ЕООД подписа договор с Адвокатска колегия - Ловеч за интегриране на специализиран софтуер за служебни защити по закона за правна помощ.

14.12.2009

БИСОФТ ЕООД подписа договор с Адвокатска колегия - Благоевград за интегриране на специализиран софтуер за служебни защити по закона за правна помощ.

Страница 13 of 17