Актуално

Страница 13 of 17
15.01.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с "Търговска компания-С" ЕООД за продажба на софтуерен продукт VMARKET.

05.12.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с фирма "ФРЕШБАН" за продажба на софтуерен продукт eStore.

01.12.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Благоевград за абонамент на софтуерна система BARKEEPER.

15.11.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договорни отношения с "Фреш Фрукт" ООД.

11.11.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Варна за абонамент на софтуерна система BARKEEPER.

11.11.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Варна за продажба на софтуерна система BARKEEPER.

04.08.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Благоевград за интегриране на софтуерна система за управление на касови операции.

01.08.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договорни отношения със "Стонисофт" ЕООД.

12.07.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Хасково за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

21.06.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с фирма СПИЙД - 96 ООД за разработване на специализирана софтуерна система.

28.05.2010

БИСОФТ ЕООД подписа договор с Адвокатска колегия - Враца за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

15.05.2010

В периода 10 - 14.05.2010 г. БИСОФТ ЕООД участва в семинар на НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ свързан с техническата страна по изпълнението и прилагането на закона за правната помощ, където се срещна с представители на всички адвокатски колегии от страната.

14.04.2010

БИСОФТ ЕООД приключи разработката на софтуерна система за обработка на митнически документи със съдействието на Стонисофт ЕООД.

30.12.2009

БИСОФТ ЕООД подписа договор за дарение на специализиран софтуер за нуждите на НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ и за цялостна поддръжка на информационни технологии на Национално бюро за правна помощ.

Страница 13 of 17