Актуално

Страница 12 of 17
27.06.2011

БИСОФТ ЕООД разработи модул към съществуващата система "СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ" и "ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ", чрез който всеки адвокат има възможността да получи информация кога, колко, какви и по кой отчет възнаграждения по ЗПП са му определени и изплатени от НБПП.

20.06.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Търговище за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

28.05.2011

БИСОФТ ЕООД се премести в новия си офис в град Пловдив на адрес: ул. "Кап. Райчо" №95, ет.6, офис 3.

13.05.2011

БИСОФТ ЕООД разработи портал за нуждите на Адвокатска колегия - Варна.

18.01.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договорни отношения за партньорство с "Флай Систем" ООД.

18.01.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с "ФРУКТ КОРЕКТ" ООД за продажба на софтуерен продукт eStore.

15.01.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с "Търговска компания-С" ЕООД за продажба на софтуерен продукт VMARKET.

05.12.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с фирма "ФРЕШБАН" за продажба на софтуерен продукт eStore.

01.12.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Благоевград за абонамент на софтуерна система BARKEEPER.

15.11.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договорни отношения с "Фреш Фрукт" ООД.

11.11.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Варна за абонамент на софтуерна система BARKEEPER.

11.11.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Варна за продажба на софтуерна система BARKEEPER.

04.08.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Благоевград за интегриране на софтуерна система за управление на касови операции.

01.08.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договорни отношения със "Стонисофт" ЕООД.

12.07.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Хасково за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

Страница 12 of 17