Актуално

Страница 11 of 16
13.05.2011

БИСОФТ ЕООД разработи портал за нуждите на Адвокатска колегия - Варна.

18.01.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договорни отношения за партньорство с "Флай Систем" ООД.

18.01.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с "ФРУКТ КОРЕКТ" ООД за продажба на софтуерен продукт eStore.

15.01.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с "Търговска компания-С" ЕООД за продажба на софтуерен продукт VMARKET.

05.12.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с фирма "ФРЕШБАН" за продажба на софтуерен продукт eStore.

01.12.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Благоевград за абонамент на софтуерна система BARKEEPER.

15.11.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договорни отношения с "Фреш Фрукт" ООД.

11.11.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Варна за абонамент на софтуерна система BARKEEPER.

11.11.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Варна за продажба на софтуерна система BARKEEPER.

04.08.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Благоевград за интегриране на софтуерна система за управление на касови операции.

01.08.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договорни отношения със "Стонисофт" ЕООД.

12.07.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Хасково за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

21.06.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с фирма СПИЙД - 96 ООД за разработване на специализирана софтуерна система.

28.05.2010

БИСОФТ ЕООД подписа договор с Адвокатска колегия - Враца за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

15.05.2010

В периода 10 - 14.05.2010 г. БИСОФТ ЕООД участва в семинар на НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ свързан с техническата страна по изпълнението и прилагането на закона за правната помощ, където се срещна с представители на всички адвокатски колегии от страната.

Страница 11 of 16