Актуално

Страница 10 of 20

Бисофт ЕООД Публикация

03.10.2016

С гордост Ви съобщаме, че „БИСОФТ“ ЕООД изгради и въведе в експлоатация информационния интернет портал на адвокат Райна Аврамова. Сайтът е с модерен и стилен дизайн, интегрирани са иновативни функционалности и е оптимизиран за ползване на мобилни устройства.

Бисофт ЕООД Публикация

26.09.2016

Екипът на „Бисофт“ ЕООД има удоволствието да съобщи, че на 26.09.2016г. Апелативен съд – гр. Пловдив утвърди и въведе нови вътрешни правила за обмен на информация и съобщения, използвайки софтуерна система „Удостоверител на документи“, продукт на „Бисофт“ ЕООД. По този начин ще се постигне по-добра организация и координация при осигуряването на информация от страна на съда към членовете на Адвокатска колегия Пловдив. За повече информация, посетете следните адреси:
http://www.apelsad-pd.bg/pravila_pak.htm
http://www.apelsad-pd.bg/zapovedi/zapoved_95.pdf
http://www.apelsad-pd.bg/zapovedi/zapoved_95.pdf

Бисофт ЕООД Публикация

30.08.2016

„БИСОФТ“ ЕООД въведе в експлоатация нова функционалност към софтуерна система „Удостоверител на документи“. По този начин всички адвокати, членове на Адвокатска колегия Пловдив, които използват системата и са предоставили актуален мобилен телефонен номер в Адвокатска колегия Пловдив, ще бъдат уведомявани чрез СМС за постъпили и получени документи по съответното дело. „БИСОФТ“ ЕООД за пореден път допринася за развитието на електронното правосъдие.

Бисофт ЕООД Публикация

04.08.2016

„БИСОФТ“ ЕООД изразява своята благодарност на Районен съд – гр. Раднево за получената референция относно „Комуникационен модул“ на софтуерна система „Служебни защити“, в която съдът описва удовлетворението си от съвместната работа с екипа на компанията.
Референция - тук

Бисофт ЕООД Публикация

01.08.2016

„БИСОФТ“ ЕООД получи референция от Районен съд Карлово относно изработването и поддържането на информационния интернет сайт на съда. В нея се изразява задоволството и впечатленията от добре свършената работа на екипа на „БИСОФТ“ ЕООД. Сайтът може да видите на следния адрес: www.rs-karlovo.com
Референция - тук

Бисофт ЕООД Публикация

26.07.2016

„БИСОФТ“ ЕООД получи референция от Районен съд – Пловдив, в която съдът изразява удовлетвореността си от добре свършената работа на „БИСОФТ“ ЕООД относно създаването и въвеждането в експлоатация на безплатна безжична интернет мрежа (HOT SPOT) и разработването на информационен интернет портал на Районен съд – Пловдив: http://www.rs-plovdiv.com/
Референция - тук

Бисофт ЕООД Публикация

14.07.2016

„БИСОФТ“ ЕООД изказва сърдечни благодарности на Районен съд – Чирпан за отговорната позиция и съдействие интеграцията на комуникационен модул към софотуерна система "Служебни защити " изложена в дадената на БИСОФТ ЕООД референция от 14.07.2016г. .
Референция - тук

Бисофт ЕООД Публикация

28.06.2016

На 28.06.2016г. се сключи споразумение за съвместна работа между Районен съд Карлово и Адвокатска колегия – Пловдив, чието основание е интегрирането и функционирането на софтуерна система „Удостоверител на документи“, разработена от „БИСОФТ“ ЕООД. Въвеждайки тази система, адвокатите от Адвокатска колегия – Пловдив, ще имат възможност да следят документооборота по делата си, образувани и разглеждани в Районен съд Карлово. Очаква се в най - скоро време да се присъединят и други съдилища от област Пловдив, както и в страната.

Бисофт ЕООД Публикация

22.06.2016

"Бисофт" ЕООД разработи и успешно пусна в действие софтуерна система "УДОСТОВЕРИТЕЛ НА ДОКУМЕНТИ" (DOCATTESTATION) с интернет адрес за достъп https://www.docattestation.com. Първата интегрирация бе реализирана между Районен съд - Пловдив и Адвокатска колегия - гр. Пловдив. Системата предоставя възможност на адвокатите вписани като членове на Адвокатска колегия - гр. Пловдив да имат електронен достъп до ДЕЛА посредством софтуерната система и служебна електронна поща, която се предоставя от Адвокатска колегия - гр. Пловдив.
Референтна новина : Районен съд – Пловдив
Референтна новина : Адвокатска колегия - Пловдив

Бисофт ЕООД Публикация

22.06.2016

Днес 22.06.2016 г. в гр. Пловдив се сключи Анекс към Споразумение от 22.12.2015 г. между Адвокатска колегия – Пловдив и Районен съд – Пловдив да си сътрудничат чрез безплатен обмен на информация и съобщения чрез софтуерна система „Удостоверител на документи“ за адвокати вписани в Адвокатска колегия – Пловдив като всеки един от тях следва да регистрира служебна пощенска кутия в колегията.
Адрес за достъп до софтуерна система „Удостоверител на документи“ - https://www.docattestation.com/

Бисофт ЕООД Публикация

13.06.2016

"БИСОФТ" ЕООД с гордост Ви информира за приключването на процеса по интеграция на "Комуникационен модул" към софтуерна система "Служебни защити" на окръжно ниво Стара Загора. "БИСОФТ" ЕООД получи адмирационни отзиви и благодарности относно пивишаването на административния капацитет и намаляването на разходите след инсталирането на горепосочения модул.

Бисофт ЕООД Публикация

06.06.2016

На 06.06.2016г. стартира обновеният от"БИСОФТ" ЕООД интернет портала на Районен съд - гр. Карловоwww.rs-karlovo.com . Сайтът бе реконструиран чрез добавяне на нови функционалности, съгласно модерните тенденции в информационните технологии.

Бисофт ЕООД Публикация

03.05.2016

„ Бисофт“ ЕООД има удоволствието да сподели радостта си от сполучливото обновяване на софтуерна система „ Служебни защити“ в Адвокатска колегия – Стара Загора. Също така ви информираме, че в момента се извършва и процес на интеграция със съдилищата в окръжен съдебен район на Стара Загора.

Бисофт ЕООД Публикация

15.04.2016

„Бисофт“ ЕООД има честта и удоволствието да сподели радостния факт, че на 08.08.2006г. в софтуерна система „Служебни защити“ е постъпило първото искане по ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ в Адвокатската колегия – Пловдив. „Бисофт“ ЕООД споделя удовлетворението си, че до днешна дата, вече 10 години, софтуерна система „Служебни защити“ функционира и се развива като достига и изпълнява концепцията за „ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ“.

Бисофт ЕООД Публикация

15.04.2016

„БИСОФТ“ ЕООД разработи и въведе в действие HOT SPOT (БЕЗЖИЧНА МРЕЖА) към СЪДЕБНА ПАЛАТА ПЛОВДИВ, чрез която на посетителите на Апелативен съд-Пловдив, Окръжен съд-Пловдив и Районен съд-Пловдив, ще им бъде предоставена възможността да използват безплатна безжична интернет връзка. Публикуваната новина от Районен съд - Пловдив може да прочетете тук.

Страница 10 of 20